ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Kendine Bağlama Büyüsü

Medyum Şahmaran

aşk büyusü

Kendine bağlama büyüsü, sevdiğiniz kişiyi yani eşinizi veya sevgilinizi kendinize bağlamanız, gözünün sizden başkasını görmemesi, aklında, kalbinde sadece sizin olmanız ve öyle de kalması için yapılan etkili bir çalışma şeklidir.

Kendine bağlama büyüsü, kuvvetli bağlama büyüleri ile yapıldığında etkisini kısa süre içerisinde en yoğun, en etkili olacak şekilde karşı taraf üzerinde gösterir.

Sevdiğiniz kişi, bayan da olabilir, erkek de olabilir. Önemli olan sevdiğiniz kişinin size bağlanması ve size bağlı kalması. Yapılacak bağlama büyüsü de bu amaçla yapılır. Özellikle evlilikler de aldatma gibi sorunların önüne geçilmesinde etkili çalışmalardır.

Sevgilileri Ayırma Duaları

0 Comments | This entry was posted on Mar 18 2014

Sevgilileri ayırma, sevgilileri ayırmak, en etkili sevgilileri ayırma yolları ile olur. Sevgilileri ayırma yollarından en bilindik yöntemler arasında sevgilileri ayırma büyüsü ile sevgilileri ayırma duaları gelir.

Sevgilileri ayırmak için okunacak dua aşağıdadır;

Her gün sabah-akşam 24 defa Estağfirullah, sonra 11 ihlas, 7 Fatiha ve 33 defa Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okunur, sevabı Peygamber efendimizin, Eshab-ı kiram ve Evliyanın ruhları ile Silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin isimlerini söyleyip, ruhlarına hediye edilir. Bu büyükler hürmetine şifa vermesi için Allahü teâlâya dua edilir. Bir hacete kavuşmak için, 2 rekat namaz kılınır, sevabı silsile-i aliyyeye hediye edilerek dua edilir!

Bismillahirrahmanirrahim”Ve yesfi suduura kavmin mu’minin””Ve sifaun lima fissudur””Fihisifaun linnas””Ve nunezzilu minel kurani ma huve sifaun rahmetun””Veiza maridtu fehuve yesfin””Qul huve lillezine amenu huden ve sifa

للَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِ ناَ مُحَمَّدٍِ طِبِّ الْقُلُو بِ وَ دَوَاءِهاَ وَعَا فِيَةِ الْاَبْدآنِِ وَ شِِفَا إِهَا وَ نُورِ لْاَبْصاَرِ وَ ضِياَإهَا وَ عَليَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلِّمِِْ

her gün düzenli olarak okunması gerekir.

Aşk Duası Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Mar 16 2014

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüp hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

İstediğin Kişileri Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Mar 14 2014

İstediğin kişileri ayırma büyüsü, iki kişiyi ayırma büyüsü ile ya da istediğiniz kişilerin birbirleriyle görüşmelerine engel olmak için ayırma büyüleri ile yapılır. İstediğin kişileri ayırma büyüsü, istediğiniz kişilerin birbirlerinden ayrılmaları için birbirlerinden soğumaları ve uzaklaşmaları için yapılacak büyülerle etkisini gösterir. Ve görüşmesini istemediğiniz kişiler ayırma büyüleri ile istediğin kişileri düşman etme büyüsü ile birbirlerinden ayrılırlar ve görüşmez hale gelirler.

İstediğin kişileri birbirinden ayırmak için okunacak dua,

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ishaku fegadeyte hacetü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu ve veledehü yusufe aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi
ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.
Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi
ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
Inneke entel kerimül kebiru. Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

İki Kişiyi Birbirinden Ayırmak

0 Comments | This entry was posted on Mar 13 2014

İki kişiyi birbirinden ayırmak, iki kişiyi birbirinden ayırma büyüsü ile iki kişiyi birbirinden ayırmak için büyü ile yapılır. İki kişiyi birbirinden ayırmak, istemediğiniz iki insanın birbirinden ayrılması için kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılır.

İki kişiyi birbirinden ayırmak için okunacak dua, aşağıdadır;

Bismillahirrahmanirrahim
La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi
ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru
ve hüve ala küllü sey´in kadir. Ve bihi nestainü vela havle vela guvvete illa billahil aliyül aziym.
La ilahe illellahü sükran li ni´metih.
La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.
Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..
Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake
fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden
ve selamen aleyke ya rab.

Kendinden Ayırmak İçin Büyü

0 Comments | This entry was posted on Mar 11 2014

Kendinden ayırma büyüsü, kendinden ayırmak için büyü, istemediğin kişiyi kendinden ayırma büyüsü ile yani istemediğin kişiyi kendinden uzaklaştırma büyüsü ile yapılır.

Kendinden ayırmak için büyü, istemediğiniz, sizinle alakası kalmasını istemediğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırmak, soğutmak ve kendi isteği ile sizden ayrılması için yapılır.

Kendinden ayırma duası, kendinden ayırmak için dua yani istemediğin kişiyi kendinden ayırma duası, istemediğin kişiyi kendinden ayırmak için dua olarak aşağıdaki dua okunur;

aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi ibrahimü aleyhis selamü ve hallastehü min nari nemrüde aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi lekıye bihi ya’kübü yüsüfe aleyhimes selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi eyyübü aleyhis selamü fe keşefte anhüd durra aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi süleymani aleyhis selamü ve radedte mülkehü ileyhi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ilahina ve seyyidina veffık li abidikel acizinet tevbete ve sebbit lenel imane verhamna verda anna ümmete muhammedin verhan abaena ve ammatina vahfaz imanena min şerriş şeytani vağfir lena bi fadlike ya rahmanü*Verzukna rü’yete cemalike ve cemali habibike fi firdevsil cinan *Bi rahmetike ya erhamer rahımin.

Dostundan Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Mar 08 2014

Dostundan ayırma büyüsü, dostundan ayırmak için büyü, sevdiğiniz kişiyi, arkadaşınızı ya da kocanızı dostundan, arkadaşından ayırmak için yapılan kuvvetli ayırma büyüsüdür.

Kocayı dostundan ayırma duası, kocayı dostundan ayırmak için dua, eşini dostundan ayırma duası aşağıdadır:

es’elüke bi hakkı bi hurmetil müsallinel leyle ven nehara
aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tüızzü ve tüzillü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tuhyi ve tümitü mehabbetilleti beyneke ve beyne muhammedin aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ehadin ve elfin min ismikellezi yüharrakü bihil ercülü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beytil ma’müri
aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil meş’aril harami aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil ğuzzati veş şühedai aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi sıfatike mektübetün fihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi bihi ye’huzü melekül mevti rühal halaıki aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi hürul ıyni aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi ehlül belai

Sevdiğini Başkasından Ayırma Duası

0 Comments | This entry was posted on Mar 07 2014

Sevdiğini başkasından ayırma duası, sevdiğini başkasından ayırma büyüsü ile sevdiğini başkasından ayırma tılsımı ile yapılır.

Sevdiğini başkasından ayırma duası, sevdiğini başkasından ayırmak için dua aşağıdadır:

aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti mikaiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti israfiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti azraile aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti melaiketil kerübiyyine aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hameletil arşi aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis semavatis seb’ı vel eradıynes seb’ı aleyke ya rabbi ve es’elüke bş hakkı bi hurmetil ismillezi zekareke bihil enbiyaü vel evliyaü vel ubbadü vez zühhadü vel ebdalü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti katratil maillezi tecri min a’yünil mazlümine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ebi bekrinis sıddikı radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti umerabnil hattabi radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti usmanebni affanin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti aliyyibni ebi talibin radıyellahü anhü
aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hasenin ve huseynin radıyellahü anhüma ve bi hurmeti zeyni abidine ve bi hurmeti müsebni ca’ferin ve bi hurmeti aliyyibni müsa ve bi hurmeti aliyyibni muhammedin ve bi hurmeti huseynibni aliyyin ve bi hurmeti evladihim rıdvanüllahi aleyhim ecmeıyne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil müsallinel leyle ven nehara

Eşimin Başkasından Ayrılması İçin

0 Comments | This entry was posted on Mar 04 2014

Eşimin başkasından ayrılması için, eşimi başkasından ayırma büyüsü, eşimin başkasından ayrılması için büyü yapılır.

Eşimi başkasından duası, eşimin başkasından ayrılması için dua olarak aşağıdaki dua okunur.

aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfin nünillezi fil kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve sittetin ve ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil vavillezi fil kur’ani fi sitteti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamil elifillezi fil kur’ani fi tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil yaillezi fil kur’ani fi elfin ve tis’ımietin ve tis’ıyne mevdıan ve tis’ımietin ve alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti tis’ın ve ışrine harfel kur’anillezi enzeltehü ala muhammedin sallelahü aleyhi ve selleme aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeatin ve ışrine ve mieti elfi nebiyyin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ademe ve havva aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti cebraiyle aleyhis selamü

Nişanlımla Ayrılmak İstiyorum

0 Comments | This entry was posted on Mar 02 2014

Nişanlımdan ayrılmak istiyorum, nişanlımla ayrılmak istiyorum diyen birisi çok büyük ihtimalle nişanlı olduğu kişiden ayrılmak istese de ya aile baskısı yüzünden ya da nişanlısının peşini, kendisini bırakmaması yüzünden nişanlısından ayrılamamaktadır. Bu yüzden nişanlımdan ayrılmak istiyorum ne yapmalıyım, nişanlımla ayrılmak istiyorum diyen birisi nişanlımdan ayrılmak için büyü yaptırmak ile nişanlısının kendisinden soğumasını, uzaklaşmasını, nişanlısının kendisini bırakmasını sağlar. Ve bu şekilde sorunsuz bir şekilde ayrılık gerçekleşir.

Nişanlımla ayrılmak için aşağıdaki dua okunur.

aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur’ani fi mietin ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sinillezi fil kur’ani fi selasine ve selasimietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiş şinillezi fil kur’ani fi tis’ıyne ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sadillezi fil kur’ani fi selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dadillezi fil kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mietin ve elfey mevdıın
aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfit taillezi fil kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mieteyni ve elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur’ani fi erbeıyne ve sittimieti mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil aynillezi fil kur’ani fi ışrıyne ve mieteyni ve tis’ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil ğaynillezi fil kur’ani fi semanin ve mieteyni ve isney elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil faillezi fil kur’ani fi erbeimietin ve semaniyeti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur’an fi selasetin ve seb’ımietin ve sitti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve tis’ı alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamillezi fil kur’ani fi isneyni ve selasine ve erbeimietin ve selasine elfi mevdıın
aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil mimillezi fil kur’ani fi ışrine elfe mevdıın

Başkasından Ayırma Duası

0 Comments | This entry was posted on Şub 28 2014

Başkasından ayırma, başkasından ayırmak, sevdiğiniz bir kişiyi başkasından ayırmak için yapılan büyü ile ve başkasından ayırma duası ile olur. Başkasından ayırma büyüsü, başkasından ayırmak için büyü, başkasından ayırma duası ile en kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılır.

Başkasından ayırma duası, ayırma duaları ile ve ayırma tılsımları ile yapıldığında ayrılmasını istediğiniz kişileri görmeniz gerekmeden, uzaktan yapılan ayırma büyülerinin etkileri ile ayrılmaları gerçekleşir.

Başkası ayırma duası için, kuvvetli ayırma dualarından aşağıdaki dua okunabilir niyetin gerçekleşmesi için.

aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeimietin ve sittin ve seb’ıyne elfe kelimetil kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıymillezi hüve mevcüdün fi külli süveril kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti sitti mietin ve ışrine elfen ve selamieti elfi harfil kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil elifillezi hüve mevcüdün fi seb’ıyne ve selasemietin ve erbeıyne elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfi elbaillezi fil kur’ani fi semaniyete aşera ve erbeımietin ve ıhda aşera elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetit taillezi fil kur’ani fi tis’ın ve tis’ıyne ve mietin ve aşri alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis saillezi fil kur’ani fi sittin ve tis’ıyne ve isna elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil cimillezi fil kur’ani fi selasin ve tis’ıyne ve mieteyni ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hurfil haillezi fil kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur’ani fi sittin ve erbeımietin vel elfet mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dallezi fil kur’ani fisna ve tis’ıyne ve erbeımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zalillezi fil kur’ani fi selasine ve selasimietin ve elfey mevdıın
aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfir raillezi fil kur’ani fi seb’ati alafi mevdıın