ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Kocam Bana Bağlansın Büyüsü

Medyum Şahmaran

ask büyusü

Kocam bana bağlansın büyüsü, kocamı kendime bağlama büyüsü ile yapılır. Yani en etkili bağlama büyüleri ile yapılan bir çalışmadır.

Kocam bana bağlansın büyüsü, genellikle eşinin gözü dışarıda olan veya bağlılığından, sadakatinden emin olmadığınız eşiniz için yapılır. Kocanızın size bağlanması, aklının, kalbinin, gözünün sadece sizde olması, evine bağlı hale gelmesi için yapılan tesirli çalışmalardır.

Eşler arasında zaman zaman kopukluklar, huzursuzluklar yaşanabilir. Ancak bağlılık problemi farklı bir problemdir. O yüzden eşiniz tamamen dışarı alışmadan evine bağlanmasında fayda vardır.

Sevenleri Ayırma Büyüsü Yapmak

0 Comments | This entry was posted on Nis 10 2014

Sevenleri ayırmak, sevenleri ayırma büyüsü ile yapılır. Sevenleri ayırma büyüsü yani iki seveni ayırma büyüsü, iki sevgiliyi ayırmak için yapılacak büyü ile olur. Ayırma büyüsünün etkisi ile ayrılması istenen sevgililer kısa süre içerisinde birbirlerinden ayrılırlar.

Sevenleri ayırma büyüsü yapmak, en etkili ayırma büyüleri ile yapılır ki keskin ayırma büyülerinin etkileri ile ayrılık sevgililerin karşılıklı olarak birbirlerinden soğumaları, uzaklaşmaları ve ayrılmak istemelerine yönelik olsun.

Sevenleri ayırma büyüsü yapılırken, önemli olan uzaktan olacak şekilde yapılmasıdır ayırma büyülerinin. Çünkü karşı tarafın hissetmemesi, anlamaması için sevenleri işlem yaparken görmek ya da onlara bir şey yedirmek, içirmek gibi bir şey gerekmez.

Sevgilim Benden Ayrılmasın

0 Comments | This entry was posted on Nis 07 2014

Sevgilim benden ayrılmasın ya da sevgilimin benden ayrılmamasını istiyorum diyen birisi sevgilimi kendime bağlama büyüsü ile sevdiği kişiyi, sevgilisini kendisine bağlar ve bağlama büyüsünün etkisi ile sevdiği kişinin gözü kendisinden başkasını görmez hale gelir. Aklında ve kalbinde kendisinden başkası olmaz.

Sevgilim benden ayrılmasın dediğiniz sevgilinizi güçlü bir şekilde kendinize bağlamak için aşk ve bağlama büyülerinin bir arada yapılması aranızdaki sevgiyi ve aşkı da kuvvetlendirir. Bağlılık daha da kuvvetlenmiş olur.

En etkili bağlama büyüleri ile yapılan sevgilimi kendime bağlama büyüsü, kısa süre içerisinde sevdiğiniz kişi üzerinde etkisini göstererek sevgilinizle aranızda bağın sağlamlaşmasını, sadece size bağlı hale gelmesini sağlar sevgilinizin.

Erkek Arkadaşım Beni Bırakmıyor

0 Comments | This entry was posted on Nis 05 2014

Erkek arkadaşım beni bırakmıyor yani eski sevgilimi peşimi bırakmıyor diyorsanız erkek arkadaşımdan kurtulma büyüsü ile eski sevgilimden kurtulma büyüsü ile istemediğiniz, kurtulmak istediğiniz eski sevgilinizden, erkek arkadaşınızdan kurtulmanız mümkün.

Erkek arkadaşımdan kurtulma büyüsü ile yapılan soğutma, uzaklaştırma ve ayırma büyüleri ile istemediğiniz erkek arkadaşınızın sizden kendi isteği ile soğuması, uzaklaşması ve erkek arkadaşınızın kendi isteği ile peşinizi bırakması, sizi istememesi sağlanır.

Erkek arkadaşımdan kurtulma büyüsü de, peşinizi bırakmayan, sizi sürekli rahatsız ve huzursuz eden erkek arkadaşınızın ya da eski sevgilinizin artık peşinizi bırakması, sizi rahatsız etmemesi, hayatınızdan çıkması için yapılır.

En kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılan çalışmalar soğutma büyülerinin ve uzaklaştırma büyülerinin de etkileriyle etkisini kısa sürede gösterir ve sorunsuz bir şekilde özgürlüğünüze ulaşmanız sağlanır.

Sevgilim Beni Terketmesin Diye Büyü

0 Comments | This entry was posted on Nis 04 2014

Sevgilim beni terketmesin diye büyü yani sevgilimin beni terketmemesi için büyü, sevdiğiniz kişinin tamamen size bağlanması, gözünün sizden başkasını görmemesi için yapılır. Sevgilim beni terketmesin diye büyü, en kuvvetli bağlama büyüleri ile yapıldığı için sevdiğiniz kişinin, sevgilinizin aklında, kalbinde sadece siz olursunuz. Bir başkası onunla ilgilense bile kendisi karşı tarafa yakınlık duyamaz.

Sevgilim beni terketmesin diye büyü, sadece ayrılma noktasına gelen sevgiliyi kendinize bağlamak için yapılmaz. Aranızın bozuk olduğu, dargın olduğunuz sevgilinizle aranızın düzelmesi, aranızdaki yakınlığın, sıcaklığın artması için yapıldığı gibi sevgilinizi kaybetmemeniz, sizsiz duramayacak hale gelmesi için de yapılır.

Sevgilim Benden Hiç Ayrılmasın

0 Comments | This entry was posted on Nis 01 2014

Sevgilim benden hiç ayrılmasın diyen birisi sevgilimi kendime bağlama büyüsü ile sevgilim benden hiç ayrılmasın duası ile sevdiği kişiyi kendisinden hiç kopmamak üzere kendisine bağlar.

Sevgilim benden hiç ayrılmasın duası aşağıda belirtildiği sırada okunur

Bismillâhirrahmânirrahıym*Allâhümme inni es’elüke bi hakkı bâismikel müayyenetil mûsileti ilâ a’zami maksûdin ve îcâdi külli maksûdin*Ve bi nuktatihed dâlleti alâ ma’nel esrâri sirris samedâniyyeti vez zâtil kadîmetil ferdâniyyeti ve bi cezbetihâ li ahbâbihâ ve tasrîfihel külliyeti vel cüz’iyyeh*Ve bi sîniha bi sirri bedîatit tasrîfi sirri rubûbiyyetilmünezzeheti anil mekâniyyeti vez zemâniyyetil münferideti bi tefrîcil kürûbi vel hutûbid dünyeviyyeti vel uhraviyyeh*Ve mîmihâ muhyin ve mümîtün bihî sâiral beriyyeti fe leyse lehâ kabliyyetün ve lâ a’diyyetün tenezzehet anil keyfiyeti fe bi tasrîfihâ ve meânihel muhammediyyeh.

Ayrılan Sevgiliyi Geri Getirme

0 Comments | This entry was posted on Mar 30 2014

Ayrılan sevgiliyi geri getirme, ayrılan sevgiliyi geri getirmek, ayrıldığınız sevgilinizin size geri dönmesi için yapılan geri getirme büyüleri ile ayrılan sevgiliyi geri getirme büyüsü ile yapılır.

Ayrılan sevgiliyi geri getirme, sevgilinizin tekrar aklına girmeniz ile size olan duygularının yeniden aşk, sevgi, muhabbet olarak yoğunlaşması ve size özleminin ağır basıp geri gelmesi için yapılır.

Ayrılan sevgiliyi geri getirmek için yapılabilecek etkili bir uygulama aşağıdadır. Aşağıda tarifi verildiği şekilde ve sırasıyla sayılarına uyularak dua okunur.

Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak.
V e eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim. Ve ardından 286 ya rauf*551 ya muttali*1106 ya zahir*84 ya muahhir*744 ya muktedir*184 ya mukaddim *124 ya muiyd*998 ya hafiz*88 ya halim okunur.

Sevgiliyi Kendine Nasıl Bağlarsın

0 Comments | This entry was posted on Mar 28 2014

Sevgilinizin size bağlanması, gözünün sizden başkasını görmemesi için her gün  2036 sefer okunur.
Bismillahirrahmanirrahiymi.
Elem neşrah leke sadreke. Ve vada’na’anke vezreke. Elleziy enkadazahreke. Ve refa’na leke zikrere feinne me’al’usri yüsren. İnne ma’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Veila rabbike ferğab. Allahümmekfini bi halalike an haramike ve ağninı bi fadlike ammen sivak

Sevgiliyi kendine nasıl bağlarsın, sevgiline kendini nasıl bağlarsın diyen birisinin yapabileceği bir başka uygulama da aşağıdaki şekilde yapılır. Her gün 1023 sefer düzenli olarak okunur.

Bismillahi ala nefsi ve mali ve diyni*Allahümme raddıni bi kadaike ve barik li firma kuddira li hatta la ühıbbe ta’cıle ma ahharte ve la te’hıyra ma accelte.

Büyü Yaptırmak

0 Comments | This entry was posted on Mar 26 2014

Büyü yapmak, büyü yaptırmak farklı şeylerdir. Büyüyü ancak büyü yapmayı bilen kişi yapmalıdır. Çünkü birçok büyü çeşidi vardır her bir büyünün yapılışı farklıdır. Farklı uygulama yöntemleri, metodları vardır. Büyü yaptırmakhakkında bilgi almak için İLETİŞİM sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Aşk büyüsü için okunacak aşk duasından örnekler;

Pazar günü 616 defa
Bismillāhirahmānirahīm
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin

Pazartesi günü 619 kere
Bismillāhirahmānirahīm
Errahmânir’rahim

Salı günü 242 kere
Bismillāhirahmānirahīm
Mâliki yevmiddin

Çarşamba günü 856 kere
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,

Perşembe günü 1073 kere
İhdinessırâtel müstakîm
Cuma günü 1837 kere
Sırâtallezîne en’amte aleyhim

Cumartesi günü 4233 kere
ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Düzenli bir şekilde okunması gerekir. Sayılar önemlidir.

Kendinden Soğutmak İçin Büyü

0 Comments | This entry was posted on Mar 24 2014

Kendinden soğutmak için büyü, en etkili soğutma büyüleri ile yapılır. En keskin soğutma büyüleri ile yapılan soğutma büyüleri, sevdiğiniz kişiyi kendinizden soğutmak için yapıldığı gibi istemediğiniz  ve ayrılmak istediğiniz sevdiğinizi kendinizden soğutmak için de yapılır.

İstemediğiniz kişiyi kendinizden soğutmak için okunacak dua aşağıdadır;

Ve in yemseskallahu bidurrin fela kaşife lehü illa hüve ve in yuridke rihayrin fela radde li fazlihi yusibi bihi men yeşa u min iradihi ve hüvel gafururrahiminni tevekkeltü allahallahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahizün bina siyatiha inne rabbi ala sıratın müstakim vema lena ella netevekkel alallahi ve kad hedena subulena ve lenasbirenne ala ezeytumune ve alallahi fele tevekkelil xxx kulud ullahe evid urrahmane eyyamen ted u felehül esmaül Hüsna vela techer bi salatike ve la tuhafit biha yebteği beyne zalike sebila
Ve külil hamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekün lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minezzulli ve kerbirhü tekbir afete alallahül melikül hak la ilahe hüve rabbül arşil kerim ve men yedu mealla hi ilahen ahare la burhane lehü bihi feinnema hasibühü in de dabbihi innehü la yuflihul kafirun ve kul rabbi ğafir ver ham ve ente hayrürrahimin
Ve keeyyin min dabbetin la tahmilü rızkallahu yerzukuha ve iyyaküm ve hüvessemiül alim ma yeftehıllahu linnasi min rahmetin fela mümsike lera ema yumsik fela mürsile lehü min badihi ve hüvel azizül hakim ve lein seeltehüm men halakassemavati vel ardi le yekulunnellahu kul efere eytüm mat ed un emin dunillahi in eradeni allahu bidurrin hel hünne mümsikatü rahmetihi kul hasbiyallahu aleyhiyetevekkil mütevekkelun

Ayırma Büyüsü Belirtileri

0 Comments | This entry was posted on Mar 21 2014

Ayırma büyüsü, iki kişinin birbirinden ayrılması için yapıldığından dolayı ayırma büyüsü yapılan kişilerin birbirlerinden soğumaları, ayrılmaları gerçekleşir. Sevgi, aşk gibi bağlar nefrete, öfkeye dönüşür her şeyden önce. Kopukluklar oluşur. Eskiden güzel gelen, sevgiyle yaklaşılan konular soğukluğa, istemezliğe, bıkkınlığa dönüşür. Ve bunun gibi birçok etki olur ayırma büyüsü yapılan kişiler üzerinde.

Ayırma büyüsünden korunmak için okunacak dua;

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. İnnê enzelnâhü fî leyletilkadri 2.Ve mê edrâke mê leyletülkadri. 3. Leyletülkadri hayrun min elfi şehrin. 4. Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin 5. Selêmün hiye hattê matla’ıl fecri

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَآ اَدْرَيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ (4) سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)