ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Nişanlını Kendine Nasıl Bağlarsın

Medyum Şahmaran

bağlama büyüsu

Nişanlını kendisine bağlamak isteyen birisi, nişanlımı kendime bağlama büyüsü ile sevdiği nişanlısını, gözünü kendisinden başkasını görmez hale getirebilir.

Birçok uygulaması yapılabilecek bağlama büyüsü yöntemi vardır. Ancak önemli olan nişanlınızın ve sizin durumunuza en uygun olacak çalışmanın yapılmasıdır. Çünkü nişanlınızın size bağlanması önemli olan konu olduğu için bağlama büyüsü de yapılırken nişanlınızın size durumu incelenmelidir.

Nişanlılıkta genellikle ailevi problemler nişanlıların arasını açar. Çünkü nişanlılık sevgililikten daha farklıdır. Ve daha hassas olunması gerekir.

Sevmediklerini Ayırmak İçin Büyü

0 Comments | This entry was posted on Şub 18 2014

Sevmediklerini birbirinden ayırma büyüsü, sevmediğin kişileri birbirinden ayırma büyüsü, size zarar veren, sevmediğiniz kişileri birbirlerinden uzaklaştırmak, ayırmak için yapılan kuvvetli ayırma büyüsüdür.

Sevmediklerini ayırma büyüsü, sevmediğin kişileri ayırma büyüsü, keskin ayırma büyüleri ile ve uzaktan yapılan ayırma büyüleri ile yapılır. Ayırma büyüleri yapıldıkça ayırma tılsımlarının ayrılması istenen kişiler üzerinde yoğunlaşması, sevmediğiniz kişilerin birbirlerinden soğumalarını, uzaklaşmalarını, bir arada duramayacak hale gelip kısa sürede ayrılmalarını sağlar.

NAZAR DEĞMESİNDEN SONRA
Kendisine nazar değen kimse, aşağıda bildirilen duaların birini veya tamamını okumalıdır.
Nazar değmemesi için alınacak tedbirler ve korunma çareleri açıklanmıştı.
Nazar değdikten sonra da şeriata uygun çareler vardır.
Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde bu hususa işaret eden deliller bulunmaktadır.
Yine şu sure ve ayetler dua maksadıyla okunmalıdır.
a) Fatiha Suresi,
b) Ayetü’l-Kürsî,
c) Felâk Suresi,
d) Nâs Suresi,
e) İhlas
f) Kafirun

-Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

7 şer defa okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir.

Çiftleri Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 16 2014

Ayrıca yüzünü yıkamasını, Kollarını dirseklere kadar yıkamasını, Dizlerini yıkamasını, Eteğinin iç kısmını yıkamasını Ve yine üzerine su dökmesini emretti.
Zührî diyor ki: “Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz ayrıca ona, kabı ters çevirmesini emretti.”
Hadis-i şerifte gözdeğmesinin ilacı beyan olunmuştur. Buna göre, nazar eden kimsenin abdest azalarını yıkadığı ve bilhassa cildine temas eden iç çamaşırlarını yıkadığı su alınır ve nazar olunan kimsenin arkasından dökülür.
Bir hadis-i şerifte Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Sizden yıkamanız istenirse, yıkayınız.” (Müslim rivayet etmiştir.)
Yani, bir şahıs gelip de sizden birinizin abdest ve gusül suyundan elbisenin bir kısmına sürmek isterse, bunu yapsın. Bundan dolayı ona kızmasın, demektir.
Kendi nefsinden, başkasına nazar değmiş olmasından şüphelenen ve endişe duyan kimsenin yapması gereken şey, Allah (c.c.)’dan korkması ve gözdeğmesine sebep olabilecek şeylerden sakınmasıdır.
Bunun için Allah (c.c.)’ı çokça zikretmeye devam etmelidir.
İnsanlardan hoşa giden bir şey gördüğü zaman Allah (c.c.)’dan, onu mübarek kılmasını dilemelidir.
Yüce Allah (c.c.)’ın, insanlara vermiş olduğu nimetlere kesin olarak hased etmemelidir. Çünkü, eğer onlara hased ederse, sanki Rabbine karşı itirazda bulunmuş gibi olur.
İşte bu da apaçık bir hüsrandır.

Çiftleri ayırma büyüsü yani sevgilileri ayırma büyüsü, karı kocayı ayırma büyüsü, en kuvvetli ayırma büyüleri ile en keskin ayırma büyüleri ile yapılır. Çiftleri birbirinden ayırma büyüsü, çiftleri birbirinden ayırmak için büyü, uzaktan yapılan ayırma büyüleri ile yapılır.

 

İstediğin İki İnsanı Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 14 2014

İstediğin iki insanı ayırma büyüsü, iki kişiyi ayırma büyüsü ile istediğin iki kişiyi ayırma büyüsü ile iki sevgiliyi ayırma büyüsü ile yapılır. En kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılan ayırmak için büyüler, en kısa sürede ayrılması istenen kişiler üzerinde yoğunlaşarak ayrılmaları sağlanır.

Nazar değmesinden korunma yollarından biri de, korktuğu ve şüphelendiği kişilerin yanında güzelliklerini teşhir etmemelidir.
Hafız el-Bağavî “Şerhü’s-Sünne” eserinde anlattığına göre, Hz. Osman b. Affan (r.a.) çok güzel bir çocuk görmüştü.
Bunun üzerine, onu nazardan korumak için çocuğun velisine şöyle dedi: “Bu çocuğun çenesine siyah boya sürerek onun güzelliğini kamufle ediniz.”

Gözdeğmesinden korunma yollarından biri de, görüp beğendiği bir şey hakkında, gören kişinin bereketle dua etmesidir.
Bir kimse, kendi gözünün başkasına zarar vermesinden korkarsa, ona baktığı zaman şöyle demelidir:
“Allah (c.c.) onu sana mübarek etsin.” (Benzer ifade ile Bkz. Ebu Davud. Nikâh, 36; Tirmizî, Nikâh, 7; İbn-i Mâce, Ezan, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/281.)
Veya şöyle demelidir:
“Ya Rabbi! Ona mübarek eyle.” (Benzer ifade ile Bkz. Müslim, Zühd, 74; Ebu Davud, Vitir, 31; Nesaî, Zekât, 12; İbn-i Mâce, Zühd, 8; Ahmed b. Hanbel, müsned, 3/108, 188, 5/77.)
Yahut şöyle demelidir:
“Mâşâallah (Allah ne güzel yapmış) Allah’tan başka kuvvet (sahibi) yoktur.” (Ebu Davud, Edeb, 101.)
Ya da buna benzer dualar etmelidir. O zaman Allah (c.c.)’ın izni ile zarar defolur gider.
Ebu Ümâme (r.a.)’dan rivayete göre, Âmir b. Rebîa, Sehl b. Huneyf e uğramıştı.
O sırada Sehl b. Huneyf banyo yapıyordu.
Âmir b. Rebîa dedi ki: “Bugünkü gibi parlak bir cild görmedim.”
Bunun üzerine Sehl b. Huneyf in durumu değişti.
Çok geçmeden sar’a nöbetine tutuldu. Bayılıp yere düştü.
Gelip Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e haber verdiler.
Ona şöyle dediler: “Yâ Resûlallâh! Sehl’ in imdadına yetiş. Onu sar’a iletti tuttu ve yere düştü.”
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Kimin nazar etmesinden şüphe ediyorsunuz?” Diye sordu.
Dediler ki: “Âmir b. Rebîa’dan şüphe ediyoruz.”
Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz kardeşinden hoşuna giden bir şey gördüğü zaman onun mübarek olması için dua etsin.” (Ebu Ümâme rivayet etmiştir.)
Daha sonra bir kap suya okudu ve Âmir’in o su ile abdest almasını emretti.
Âmir de o su ile abdest aldı.

Birisini Kendinden Ayırmak İçin Büyü

0 Comments | This entry was posted on Şub 13 2014

Birisini kendinden ayırma büyüsü, birisini kendinden ayırmak için büyü, istemediğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırmak, soğutmak ve sizden ayrılmasını sağlamak için yapılır. Birisini kendinden ayırma büyüsü, birisini kendinden ayırma büyüsü, birisini kendinden ayırma büyüsü nasıl yapılır, birisini kendimden ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

“Doğrusu inkâr edenler, Kur’an’ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi!
Hâlâ da (senin için) mutlaka o, delidir! Diyorlar.
Hâlbuki Kur’an, bütün âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir.” (Kalem, 68/51,52.)
İnsanların ahvâline bakan kimse, nazar konusunda onlarda bir umursamazlık olduğunu görür. Oysa ki, bilhassa bebeklerin ve küçük çocukların şeriata uygun dualarla nazardan korunmaları gerekir.
Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)’ı şu dua ile koruyordu:
“Sizi, bütün şeytanlardan, Zararlı hayvanlardan, Kem gözlerden, Allah (c.c.)’ın tam olan kelimelerine sığındırırım.” (Buharî, Abdullah b. Abbas (r.a.)’dan rivayet etmiştir.)
Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, torunları olan Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)’a hitaben yine şöyle derdi:
“Şüphesiz ki, sizin atanız (İbrahim Aleyhisselâm) İsmail’i ve İshak’ı onlarla koruyordu.” (Buharî, İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet etmiştir.)

İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela zuhur edecektir. (Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm) duasını üç defa okuyun) buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, İmam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırla*****, 3 defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm) duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace]

Eski Eşini Başkasından Ayırma

0 Comments | This entry was posted on Şub 11 2014

Eski eşini başkasından ayırma, eski eşini başkasından ayırmak, eski eşini başkasından ayırma büyüsü ile eski eşini başkasından ayırmak için dua ile yapılır.

Uzaktan yapılan ayırmak için büyülerle eski yani ayrıldığınız eşinizi beraber olduğu bir başkasından ayırabilirsiniz.

Eski eşini başkasından ayırmak için büyü, eski eşini başkasından ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

(Sabah akşam, 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu. (İbni Mace)

Yine şu duayı okumalıdır:
(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin) tavizini, sabah akşam 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan, cin, şeytan ve hayvanların zararından korur. (Mevahib)

“Bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan,
Kem gözlerden Allah (c.c.)’ın tam olan kelimelerine sığınırım.
Hiçbir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah (c. c.) ‘in yaratıp vücuda getirdiği bütün şerlerin şerrinden,
Gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden,
Yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden, Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, İyilik için kapı çalan hariç, gece ve gündüz her kapı çalanın şerrinden Allah (c. c.) ‘ın tam olan kelimelerine sığınırım.
Ey Rahman (olan Allah’ım)”

Sevgilileri Ayırma Duası

0 Comments | This entry was posted on Şub 08 2014

Nâs suresi:
Bismillâhirrahmanirrahim.
Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

“De ki: İnsanlann Rabbine sığınırım. İnsanların melikine (mutlak sahibine).
İnsanlann ilâhına (sığınırım.)
Sinsi vesvesecinin şerrinden.
İnsanlann kalplerine şüphe ve tereddüt sokan.
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.” (Nâs, 114/1-6)

Sevgilileri ayırma büyüsü, sevgili ayırma büyüsü, sevenleri ayırma büyüsü ile eşleri ayırma büyüsü ile yapılır. Sevgilileri ayırma büyüsü, en kuvvetli ayırma büyüleri ile sevgililerin birbirlerinden uzaklaşmaları, soğumalar ve kısa sürede ayrılmaları için yapılır. Sevgilileri ayırma duası, sevgilileri ayırma duaları, sevgilileri ayırmak için büyü ile sevgilileri birbirinden ayırma büyüsü ile yapıldığında ayırma tılsımlarının etkileri doğrudan olarak ayrılması istenen kişiler üzerinde yoğunlaşarak ayrılma işlemi gerçekleşir.

Sevgilileri ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevenleri ayırma büyüsü nasıl yapılır, eşleri ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım ve bilgi almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sevdiğini Başkasından Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 06 2014

Felâk Suresi:
Bismillâhirrahmanirrahim.
Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

“De ki: (Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran) sabahın Rabbine sığınırım.
Yarattığı şeylerin şerrinden,
(Karanlık çöktüğü zaman) bastıran gecenin şerrinden,
Sihir yapmak için düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,
Ve kıskandığı zaman kıskanç kişinin hasedinden (Allah’a sığınırım.)” (Felâk, 113/1-5)

Sevdiğin kişiyi başkasından ayırma büyüsü, sevdiğin kişiyi yeni sevgilisinden ayırma büyüsü, sevdiğin kişiyle sevgilisini ayırma büyüsü, en kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılır. Ayrılmasını istediğiniz sevdiğiniz kişiyle sevgilisinin tekrar bir araya gelememesi, ayrılmaları niyet edilerek yapılır.

Sevdiğin kişiyi başkasından ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevdiğin kişiyi yeni sevgilisinden ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevdiğin kişiyle sevgilisini ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevdiğin kişiyi sevgilisinden ayırmak için büyü, başkasından ayırma büyüsü ile başkasından ayırma duası ile yapılır.

Eşini Başkasından Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 04 2014

Eşini başkasından ayırma büyüsü, eşini başka birinden ayırma büyüsü, eşinizi beraber olduğu bir başkasından ayırmak için yapılan kuvvetli ayırma büyüsüdür. Ayırma büyülerinin birçok yapılış şekli vardır. Önemli olan kişilerin durumlarına uygun olacak ayırma büyüsünü yapmaktır.

Eşini başkasından ayırma büyüsü nasıl yapılıreşini başka birinden ayırma büyüsü nasıl yapılır, eşimi başkasından ayırma büyüsü, uzaktan yapılan ayırma büyüleri ile yapılır. Ve eşinizle beraber olduğu kişinin kısa süre içerisinde birbirlerinden ayrılmaları sağlanır.

Ayetü’l-Kürsî:
Bismillâhirrahmanirrahim.
Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum, late’huzühu sinetün vela nevmün, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey’in min ılmihı illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemavati vel’arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim.

“Allah, kendinden başka hiçbir ilâh bulunmayan (Allah)’dır.
O, Hayy ve Kayyûm’dur.
Onu ne bir uyku yakalar, ne de bir uyuklama.
Göklerde ve yerde bulunanların hepsi onundur.
Onun izni olmadan katında hiç kimse şefaat edemez.
O, (kullarının) yapmakta oldukları şeyleri ve önceden yaptıklarını bilir.
Onun dilemesi hariç, insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
Onun kürsüsü, gökleri ve yeri içine alır.
Onları koruyup gözetmek, kendisine ağır gelmez.
O yücedir, büyüktür.” (Bakara, 2/255)

Sevgilileri Ayırmada Ayırma Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 02 2014

Sevgilileri ayırmada güçlü ayırma büyüsü, sevgilileri ayırmada çok güçlü ayırma büyüsü, sevgilileri ayırma büyüsü, en tesirli ayırma büyüleri ile kuvvetli ayırma büyüleri ile yapılır.

Sevgilileri ayırmada güçlü ayırma büyüsü nasıl yapılır, sevgilileri ayırmada çok güçlü ayırma büyüsü nasıl yapılır hakkında detaylı yardım ve bilgi almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bismillâhirrahmanirrahim.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

“Hamd, Âlemlerin Rabbi (olan) Allah’a mahsusdur.
O, Rahman ve Rahîm’dir.
Din gününün sahibidir.
Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola hidayet et.
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet). Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil.” (Fatiha, 1/1-7)

Sevmediğiniz Kişinin Sizden Ayrılması

0 Comments | This entry was posted on Oca 31 2014

Okunuşu:
Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber
dedikten sonra aşağıdaki duayı 19 defa okuyorsunuz ve İyyake na’budü ile devam edip bitiriyorsun..

Bismillahirrahmanirrahim*
Ferdun hayyun kayyumun hakemün adlün kuddusun*Seyec’alüllahü ba’de üsri yusra* ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum* Ve innellahe biküm le raufur rahiym* İnnellahe kane tevvaben rahiym* İnnellahe kane ğafuran rahiym* Fe innellahe kane afüvven kadir* İnnellahe kane semian basiyr* İnnellahe kane aliymen hakiym* İnnellahe kane aleyküm rakiyb* İnne fetehna leke fethan mübiyna* Ve yensürakellahü nasran aziyze* İnne hizbellahi hümül ğalibun* İnnellahe hüvel kaviyyul aziyz* İnnellahe hüvel ğaniyyul hamiyd* Hasbiyellahu la ilahe illa hu* Hasbünellahu ve ni’mel vekiyl* La yahzünühümül fezaül ekber(buraya kadar 19 defa oku)* İyyake na’budü ve iyyake nestain* Velhamdü lillahi rabbil alemiyn

Sevmediğiniz kişinin sizden ayrılması için büyü, sevmediğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırma büyüsü ile yapılır. Böylece sevmediğiniz, görmek, görüşmek istemediğiniz kişinin sizden soğuyup uzaklaşması, kendi isteği ile peşinizi bırakması için yapılır.