ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Ayrılsınlar Birleşemesinler Büyüsü

Medyum Şahmaran

ayirma-buyusu

Ayrılsınlar büyüsü, iki kişi ayrılsın büyü, iki kişiyi birbirinden ayırmak için yapılan kuvvetli ayırma büyüsüdür. Karısından ayrılsın büyüsükarısında ayrılsın duasıayrılsınlar diye dua, sevdiğiniz erkeği karısından ayırmak için yapılan karısından ayrılsın büyüsüdür.

Sevgililer ayrılsın diye dua, sevgilim karısından ayrılsın duası, resme bakarak ayırma duaları, karısından ayrılsın, karısından ayrılsın duası, en etkili ayırma büyüleri ile yapıldığında etkisini doğrudan ayrılmalarını istediğiniz kişiler üzerinde göstererek birbirlerinden kısa süre içerisinde ayrılmalarını sağlar.

Bu Ayet-i Celile’ler miski-amber mürekkebi ile Arabi ayın ilk cumartesi sabahı Zuhal saatinde yazılır.Sağ kolda taşınır.Kimin niyetine hazırlanmışsa derin bir aşk ve heyecanla taşıyan kişiye bağlanmış olur.
Ayetler şunlardır;
Bismillahirrahmanirrahim
Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni
İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna
Yühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah
Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab
kiramen katibine ya’lemune ma yafalun
Allahümme heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülaneh.

 

 

Post a Comment